ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 
1. Εισέλθετε στο σύστημα μe τα συνθηματικά που σας έχουν σταλεί μέσω email.
 
2. Συμπληρώστε ηλεκτρονικά το «ΜΕΡΟΣ Α» του εγγράφου «Έντυπο Αξιολόγησης Διπλωματικής Εργασίας» που έχετε λάβει μέσω email και ονομάστε το ηλεκτρονικό έγγραφο (σε μορφή Microsoft Word) με Ελληνικούς χαρακτήρες ως ακολούθως:
 
«Επίθετο Όνομα ΕΑ Ακαδημαϊκό Έτος»
Πχ. Αποστόλου Μάριος ΕΑ 2018-2019
 
3. Ονομάστε τα δύο έγγραφα της διπλωματικής σας εργασίας (σε μορφή Microsoft Word και σε μορφή pdf) με Ελληνικούς χαρακτήρες ως ακολούθως:
 
«Επίθετο Όνομα ΔΕ Ακαδημαϊκό Έτος»
Πχ. Αποστόλου Μάριος ΔΕ 2018-2019
 
4. Ανεβάστε στα αντίστοιχα πεδία του συστήματος τα 3 ηλεκτρονικά έγγραφα της εργασίας σας που έχετε δημιουργήσει. Αφού επιλέξετε τα αρχεία στα αντίστοιχα κουτιά και πατήσετε το κουμπί Upload και στις 3 περιπτώσεις, Ολοκληρώστε την διαδικασία πατώντας το κουμπί Submit στο κάτω μέρος. Σημειώστε οτι το μέγιστο μέγεθος του κάθε ηλεκτρονικού αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 32ΜΒ.
 
5. Ο κάθε φοιτητής θα παραμβάνει αποδεικτικό email επιτυχούς αποστολής των αρχείων ως απόδειξη.

 
Πατήστε στο πιο κάτω εικονίδιο για να αποστείλετε την Διπλωματική σας εργασία
 

Σημειώσεις
---------------
Μόνο με την επιτυχή αποστολή των αρχείων, ο κάθε φοιτητής θα λαμβάνει αποδεικτικό email παραλαβής.