Μετεγγραφές/2ο Πτυχίο

Transfers

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

Φοιτητές με εσωτερική μετεγγραφή/εξωτερική μετεγγραφή και για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι  φοιτητές /φοιτήτριες οι οποίοι έγιναν δεκτοί με εσωτερική μετεγγραφή/εξωτερική μετεγγραφή ή για απόκτηση δεύτερου πτυχίου με έναρξη φοίτησης το Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 θα πρέπει να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες για αναγνώριση μαθημάτων:

Οδηγίες:

Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τα έντυπα και τα αποστείλετε με email :

(α) Αίτημα Αναγνώρισης Μαθημάτων Tμήματος ΒΙΟ – θα δηλώσετε τα μαθήματα που περάσατε με επιτυχία και επιθυμείτε να σας αναγνωρισθούν και είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος (το οποίο επισυνάπτω για εύκολη αναφορά).  Απαραίτητα να προσκομίσετε περιγραφή του κάθε μαθήματος από οδηγό σπουδών του πανεπιστημίου σας ή του τμήματος σας. 

(β) Έντυπο αναγνώρισης μαθημάτων ( για τα μαθηματικά).  Σε περίπτωση που θα αιτηθείτε αναγνώριση μαθηματικών  θα στείλετε το έντυπο συμπληρωμένο και θα  αναλάβει το Τμήμα να το στείλει στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής (παραχωρούνται μόνο για υποχρεωτικά μαθήματα μαθηματικών).

(γ) έντυπο exemption certificate (για απαλλαγή ξένης γλώσσας δηλαδή τα Αγγλικά ΓΛΩ 100 – απαλλαγές παραχωρούνται μόνο για υποχρεωτικά μαθήματα γλώσσας).  Το έντυπο συμπληρωμένο από εσάς και με τα πιστοποιητικά που θα στείλετε  θα αναλάβει το Τμήμα να το αποστείλει στο Κέντρο Γλωσσών.  Περισσότερες λεπτομέρειες για απαλλαγή γλώσσας και εάν έχετε τα απαραίτητα πιστοποιητικά  μπορείτε να κοιτάξετε  (https://www.ucy.ac.cy/langce/el/exemption-policy ).  Να συμπληρωθεί  και να σταλεί σε εμάς  εάν τηρείται τους κανόνες απαλλαγών.

 

Μαζί με τα έντυπα να αποστείλετε αντίγραφο Πιστοποιημένης Αναλυτικής Βαθμολογία από το Πανεπιστήμιο Προέλευσης (να γίνει scan και να σταλεί ηλεκτρονικά)

(β)  Περιγραφές Μαθημάτων για τα οποία αιτήστε αναγνώριση/αντιστοίχηση.  (να επισυναφθούν σε ξεχωριστό αρχείο)

(γ) εάν θα αιτηθείτε αναγνώριση ξένης γλώσσας να προσκομίσετε τα απαραίτητα πιστοποιητικά

 

Τα έντυπα συμπληρωμένα θα πρέπει να αποσταλούν  σε ηλεκτρονική μορφή στην Άννα Χρίστου (Εmail: annac@ucy.ac.cy ) μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 21 Ιουλίου 2016 (μέχρι τις 10:00 το πρωϊ). 

Για τα μαθήματα του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών η Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος θα εξετάσει όλα τα αιτήματα που θα υποβληθούν για τις αναγνωρίσεις μαθημάτων και θα σας ενημερώσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Το Συμβούλιο Τμήματος, ομόφωνα αποφάσισε όπως οι αναγνωρίσεις μαθημάτων σε φοιτητές με μετεγγραφή ή 2ο πτυχίο θα γίνονται μόνο μια φορά το εξάμηνο και η ΕΠΣ δεν θα λαμβάνει εκ των υστέρων αιτήματα αναγνώρισης μαθημάτων.

 

Επίσης πιο κάτω φαίνονται οι ακαδημαϊκοί σας Σύμβουλοι.  Τα στοιχεία επικοινωνίας τους βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών.

Για τις αναγνωρίσεις μαθημάτων ΜΗΝ απευθυνθείτε στους Ακαδημαϊκούς σας Συμβούλους επειδή  θα εξεταστούν από  την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών και  θα σας ενημερώσει η Γραμματεία του Τμήματος

Μετεγγραφές και 2ο πτυχίο (έναρξη σπουδών Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017/Σεπτέμβριος 2016 )

Φοιτητής/φοιτήτρια                                                    Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Γεωργίου Βασίλης                                                         Λεόντιος Κωστρίκης

Ιμπραήμ Μόνα                                                               Γιώργος Απιδιανάκης

Παπαδοπούλου Ελένη                                                   Βασίλης Προμπονάς

Συμβουλάκη Στέλλα                                                       Κατερίνα Στρατή

Χατζηκυριάκου Εβελίνα                                                  Παντελής Γεωργιάδης

 

Οι εγγραφές σε μαθήματα θα γίνουν ηλεκτρονικά.  Οδηγίες και σχετική ανακοίνωση θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και φοιτητικής Μέριμνας (https://www.ucy.ac.cy/fmweb/el/announcements )